Ako vyzerá obnova krajiny v Krkonošiach za využití mezotrofnej zmesi?

Ako vyzerá obnova krajiny v Krkonošiach za využití mezotrofnej zmesi?
10.09.2021

V spolupráci s botaniky KRNAP zostavená Mezotrofná zmes obsahujúca trávne druhy odpovedajúce prirodzenej druhovej skladbe krkonošských lúk je vhodná napr. pre zatrávňovanie ornej pôdy alebo obnovu trávnych porastov. Ako je zrejmé z fotografií nižšie, aj napriek tomu, že osivo obsahuje 100% tráv, sa v poraste pri absencii intenzívnej údržby spojené s poľnohospodárskou výrobou objavuje celá rada planých dvojklíčnolistových bylín, ktoré tu dostali možnosť sa v konkurencii trávnych druhov prirodzene presadiť len z pôdnej zásoby semien.