Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka
Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 85%: Anthoxanthum odoratum 4%, Arrhenatherum elatius 3%, Bromus erectus 40%, Festuca pratensis 5%, Festuca rupicola 15%, Festuca rubra commutata 3%, Festuca rubra rubra 7%, Poa pratensis 5%, Trisetum flavescens 3%

                Byliny 10%:Betonica officinalis 1,2%, Campanula glomerata 0,3%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,2%, Dianthus  carthusianorum 0,7%, Filipendula vulgaris 0,1%, Galium album 0,5%, Galium verum 0,2%, Hypericum perforatum 0,8%, Knautia arvensis 0,9%, Leontodon hispidus 0,4%, Leucanthemum vulgare 1,7%, Plantago media 0,2%, Prunella vulgaris 0,4%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,4%

                Ďatelinoviny 5%: Anthyllis vulneraria 1,3%, Lotus corniculatus 1,5%, Onobrychis viciifolia 2%, Trifolium pratense 0,2%

Doporučený výsevok: 4 – 5 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Obsahuje 40 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zme…

- Detail
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na vysychajúcich lokal…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Posta…

- Detail
RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pô…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôd…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail