RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik
Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Postačuje malá starostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliská a rodinné záhrady. Zloženie zmesi umožňuje častejšie nízke kosenie.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca rubra commutata 18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra                 trichophylla 10%, Festuca trachyphylla 7%, Poa pratensis 15%

                Byliny 3,5%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%. Galium verum 0,4%, Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum                 vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Sanguisorba minor 0,2%,

                Thymus pulegioides 0,4%

                Ďatelinoviny 0,5%: Lotus corniculatus 0,2%, Trifolium repens ´Pirouette´0,3%

Doporučený výsevok: 10 – 15 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Obsahuje 40 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zme…

- Detail
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na vysychajúcich lokal…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pô…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôd…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail