Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry prírody a krajiny "Krajinné trávniky".

Podrobný opis

Použitie druhovo obohatené ďatelinotrávne zmesi je určené pre prípady zatrávňovania ornej pôdy a jej prevodu na trvalé trávne porasty, ale aj pre zlepšenie druhovo nevyhovujúcich trvalých trávnych porastov v oblastiach, kde chýbajú regionálne zmesi osív. Použitie bežných komerčných zmesí je z hľadiska ochrany prírody nevhodné.

Aj z porastov založených výsevom druhovo obohatených zmesí sa môže postupne vyvinúť druhovo bohatý porast spontánnou sukcesiou cieľových druhov z okolia, najmä po ústupe niektorých menej vytrvalých zasiatých komponentov napr. Ďateliny lúčnej (Trifolium pratense).

Podľa českého Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 je použitie týchto zmesí povinné v obzvlášť chránených územiach (predpokladáme, že veľkoplošných) a ochranných pásmach národných parkov na pôdach:

silne a mierne erózne ohrozených,
pozdĺž vodných útvarov,
v ochranných pásmach vodných zdrojov.


Predpokladá sa, že ich použitie prispeje k zvyšovaniu biologickej rôznorodosti a ekologickej stability krajiny.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95 %: Alopecurus pratensis 15%, Arrhenatherum elatius 1%, Cynosurus cristatus 12%, Dactylis glomerata 4%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca pratensis 14%, Festuca rubra 6%, Phleum pratense 10%, Poa angustifolia 10%,Trisetum flavescens 3%

Ďatelinoviny 5 %: Anthyllis vulneraria 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Medicago lupulina 1%, Securigera varia 1%,  Trifolium pratense 1,2%, Trifolium repens 0,8%

Doporučený výsevok: 30 kg.ha-1

Ďalšie produkty z kategórie

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Obsahuje 40 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zme…

- Detail
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na vysychajúcich lokal…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Posta…

- Detail
RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pô…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôd…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail