Nová ponuka zmesí pre zelené strechy

Nová ponuka zmesí pre zelené strechy
09.02.2023
Zoznámte sa s novinkami pre rok 2023 v ponuke osív pre zelené strechy.

Pre tento rok sme pripravili hneď 4 nové zmesi pre zelené strechy, ktoré reprezentujú aktuálny problém biodiverzity, udržateľnosti, údržby a špecifických stanovištných podmienok na zelených strechách, ktorých popularita v sídlach neustále rastie.

S novými osivami, ktoré vzišli z našej úzkej spolupráce so špecialistami na zelené strechy z firmy GreenVille servis s.r.o., sa môžete zoznámiť v úplne novom katalógu nižšie.

 

KATALÓG: PONUKA ZMESÍ PRE ZELENÉ STRECHY