Projekt BIO:VCEL:IN v univerzitnom areále SPU Nitra

Projekt BIO:VCEL:IN v univerzitnom areále SPU Nitra
05.05.2023
S hrdosťou sa podieľame na novom unikátnom projekte na Slovensku v spolupráci so SPU Nitra.

Včerajším stretnutím v slovenskej Nitre odštartoval projekt BIO:VCEL:IN, biodiverzitné lúky doplnené o ukážkovú včelnicu a monitorovací systém.

V univerzitnom areáli SPU Nitra vzniknú do konca roku 2023 rozsiahle plochy kvetnatých lúk, ktoré budú mať zásadný vplyv na podporu biodiverzity, zlepšenie mikroklímy tunajšieho prostredia a hygienu ovzdušia, s pridanou estetickou hodnotou a nadväznosťou na ukážkovú včelnicu.

Projekt bude svojím rozsahom a náplňou jedinečnou demonštračnou a edukačnou plochou nielen v rámci Slovenska, ale aj univerzitných areálov celej strednej Európy.

Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce. O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať!


Projekt vzniká s podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne.