Výsevy semennej biomasy

Výsevy semennej biomasy
09.11.2022
Založili sme novú experimentálnu plochu na porovnanie súvzťažnosti medzi termínom kefovania a druhovým zložením porastu.

Okrem vlastných semenárskych plôch zakladáme počas jesenných mesiacov aj plochy experimentálne. Aktuálne napr. novú plochu založenú zo semennej biomasy, ktorej získavanie technológií kefovania v tomto roku intenzívne testujeme.

Na novozaložených pokusných poliach v tomto prípade v spolupráci s našimi partnermi (Ústav botaniky a zoológie MUNI; ČSOP; ZO ČSOP Bílé Karpaty; Pracovní skupina ekologie obnovy, PRF JU) sledujeme vplyv termínu kefovania na zloženie rastlinných druhov v poraste založenom technológiou semennej biomasy.

O ďalších výsledkoch výskumu vás budeme priebežne informovať!

Tento projekt je podporený Fondmi EHP a Nórska

Foto: PřF JU

Experimentálny stroj na kefovanie semennej biomasy; Foto: Tomáš Škoda