RONDEL – Zmes pre doprovodné pásy komunikácií

RONDEL – Zmes pre doprovodné pásy komunikácií
RONDEL – Zmes pre doprovodné pásy komunikácií
RONDEL – Zmes pre doprovodné pásy komunikácií
RONDEL – Zmes pre doprovodné pásy komunikácií
Obsahuje 56 rastlinných druhov. Farebne veľmi pôsobivá zmes s vyšším podielom letničiek je určená do intravilánov obcí. Použitie tejto zmesi je možné v tesnej blízkosti zaťažovaných miest, ako sú chodníky, lavičky, detské ihriská, cyklotrasy, kruhové objazdy, ostrovčeky zelene osadené v komunikáciách a pod.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 20 %:

psineček tenučky(Agrostis capillaris ´Polana´) 0,5 %, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3 %, kostrava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla ´Laroma´) 2 %, kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra ´Petruna´) 3 %, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 6,5 %, timotejka tuhá (Phleum phleoides) 1 %, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Slezanka´) 2 %, lipnica stlačená (Poa compressa) 2 %

Byliny 50 %:  repík lekárský (Agrimonia eupatoria) 2,5 %, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 3 %, rumanovec farbiarsky(Anthemis tinctoria) 5 %, šedivka sivá (Berteroa incana) 2%, nevädzník lúčny (Centaurea jacea) 2%, nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 1 %, čakanka obyčajná (Cichorium intybus) 3%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 1 %, hadinec obyčajný (Echium vulgare) 2 %, ľubovník škrvnitý (Hypericum maculatum) 1,2%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 2,8 %, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 4 %, slez liečivý (Malva alcea) 0,2 %, slez pižmový (Malva moschata) 0,2 %, rumanček pravý (Matricaria chamomilla) 0,3 %, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,5 %, skorocel prostredný (Plantago media) 3 %, nátržník rovný (Potentilla recta) 3 %, krvavec menší (Sanguisorba minor) 4 %, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 2,2 %, šalvia praslenatá (Salvia verticillata) 1,5 %, silenka červená (Silene dioica) 0,3 %, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 3 %, divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum) 1,3 %, divizna čierný (Verbascum nigrum) 1 %

Letničky 30 %: kúkoľ poľný (Agrostemma githago) 4,5 %, nechtík lekársky (Calendula officinalis ´Plamen´) 4,8 %, nevädza poľná (Centaurea cyanus ´Ball Mix´) 1,2%, ostrožka stračka (Consolida regalis ´Modrofialová´) 1 %, krásnoočko farbiarske (Coreopsis tinctoria ´Roulette´) 2,4 %, kosmídium (Cosmidium burridgeanum ´Brunette´) 0,2 %, slncovka kalifornská (Eschscholzia californica ´Orange King´) 1,4 %, slncovka kalifornská (Eschscholzia californica ´Carmine King´) 0,9 %, gypsomilka úhľadná (Gypsophilla elegans ´Coven Garden Market´) 0,6 %, margaréta balkónová (Chrysanthemum paludosum ´Sněhurka´) 1,6%, králik kylnatý (Chrysanthemum carinatum ´Polárka´) 0,2 %, ľan konáristy (Linum perenne) 1 %, tabak krídlatý (Nicotiana alata ´Sensation mix´) 1,5 %, tabak krídlatý (Nicotiana alata ´Tinkerbells´) 1,1 %, mak siatý (Papaver somniferum ´Danish Flag´) 1,6 %,  jazylka zohnuta (Salpiglossis sinuata ´Bolero Mix´) 1,3 %,šalvia šarlátová (Salvia coccinea) 1%, kraviarka ihlanovitá (Saponaria vaccaria ´Pink beauty´) 1,7 %, hlaváč tmavopurpurový (Scabiosa atropurpurea ´Double Mix´) 2 % 

Odporúčaný výsevok: 3-4 g/m2