PASTELL

PASTELL
PASTELL
PASTELL
PASTELL
VýrobcaAustrosaat
PASTELL – kvetinová zmes – ako vyplýva z názvu, zmes obsahuje širokú paletu pastelových tónov farieb.

Podrobný opis

Výška porastu: 40 – 50 cm.

Doba kvitnutia: júl – september.

Nosné druhy letničiek v zmesi: Xeranthemum (Suchokvet), Nigella (Černuška), Centaurea (Nevӓdza), Coreopsis (Kráska)