Regionálne zmesi pre ekologickú obnovu trávnych porostov

Získanie osiva regionálneho pôvodu v okolí zatrávňovaných lokalít je pomerne nákladná a časovo náročná záležitosť, ale vďaka šíriacemu sa povedomiu o význame genetického pôvodu rastlinných druhov, sa plochy zatrávnené regionálnymi zmesami stále zvyšujú. Návrhy regionálnych zmesí pre zatrávnenie poloprirodzených krajinných biotopov boli spracované skupinou botanikov pre ochranársky dôležité územia, kde je predpokladaný väčší záujem o zmesi lokálneho pôvodu. Takmer z každého územia ČR aj SR existuje fytocenologický materiál, zachytávajúci zloženie spoločenstiev daného regiónu, preto je možné pre každé územie navrhnúť odpovedajúcu zmes.