VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha
VýrobcaAgrostis Trávníky
Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva.

Podrobný opis

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva s možnosťou výsevov v sadoch, suchších oblastiach alebo v lokalitách, kde nie je dostatočne zaistené využitie usušenej biomasy na skrmovanie hospodárskymi zvieratami. Zmes je vhodná na spásanie alebo kosenie 1-2x ročne so zberom pokosenej biomasy. Použité odrody sú domáceho pôvodu.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95%: psinček tenučký (Agrostis capillaris) 3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 8, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra) 22%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra) 18%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis) 14%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla) 15%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,2%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia) 1,8%, ďatelina plazivá (Trifolium repens) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) 0,3%

Odporúčaný výsevok: 2-5 g/m²