VYSOČINA Pestrá - Regionálna zmes pre Žďárské vrchy a Vysočinu

VYSOČINA Pestrá - Regionálna zmes pre Žďárské vrchy a Vysočinu
VYSOČINA Pestrá - Regionálna zmes pre Žďárské vrchy a Vysočinu
VýrobcaAgrostis Trávníky
Vysočina (Arrhenatherion) pre výsev v závrtoch na území Moravského krasu – Protierózna regionálna zmes, je vhodná pre stredne vlhké a erózne pôdy, narušované eutrofné stanovištia na hlbokých pôdach krasových plošín a úvalov.

Podrobný opis

Obsahuje 25 rastlinných druhov. Okrem českých odrôd komerčne dostupných druhov tráv a ďatelovín obsahuje zmes osivo bylín striktne regionálneho pôvodu z oblasti Žďárských vrchov. Regionálna zmes mohla byť namiešaná vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Sdružení krajina  a zloženie bolo konzultované s botanikmi Agentúry ochrany prírody a krajiny. Lúka vzniknutá výsevom tejto zmesi bude dobre prosperovať v mezofytných až vlhších podmienkach podhorských oblastí s vyššími zrážkovými úhrnami alebo na plochách s vyššou hladinou spodnej vody.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 85%: 

Agrostis capillaris ´Polana´ 10%, Alopecurus pratensis ´Zuberská´ 15%, Anthoxanthum odoratum 0,3%, Arrhenatherum elatius ´Rožnovský´ 10%, Briza media 1,3%, Dactylis glomerata ´Dana´ 3%, Festuca rubra rubra) ´Tagera´ 10%, Festuca rubra commutata ´Fidelio´ 5,4%, Poa pratensis ´Balin´ 15%, Trisetum flavescens ´Horal´ 15%

Byliny 13%:

Bistorta major 2,6%, Campanula patula 0,08%, Campanula rotundifolia 0,12%, Centaurea jacea 0,45%, Galium verum 0,1%, Knautia arvensis 1,3%, Leontodon hispidus 0,25%, Leucanthemum vulgare 1,25%, Lychnis flos-cuculi 1,35%, Prunella vulgaris 2%, Sanguisorba officinalis 1,4%, Silene vulgaris 2,1%

Ďatelinoviny 2%:

Lathyrus pratensis 0,18%, Lotus corniculatus ´Táborák´ 1,14%, Trifolium pratense ´Start´ 0,5%, Vicia cracca 0,18%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2