Bromion - Zmes pre suché trávniky

Bromion - Zmes pre suché trávniky
VýrobcaAgrostis Trávníky
Bromion – pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s dominanciou druhov Brachypodium pinnatum (pri využívaní na pastvu) a Bromus erectus (pri využívaní na kosenie) sa vyskytujú na devonských vápencoch v Moravskom krase. Pôvod osiva bylín tejto zmesi je priamo na území Moravského krasu a zloženie zmesi bolo konzultované s botanikmi Chránenej krajinnej oblasti Moravský kras.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 90%:

Anthoxanthum odoratum 12,8%, Avenula pubescens 0,001%, Brachypodium pinnatum 0,355 %, Briza media 2%, Bromus erectus 10%, Festuca rupicola 24,5%, Festuca valesiaca 5%, Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 0,055%, Melica ciliata 0,001%, Melica transsilvanica 0,058%, Phleum phleoides 0,078%, Phleum pratense 4%, Poa angustifolia 0,004%, Poa pratensis 18,645%, Sesleria caerulea 0,003%, Trisetum flavescens 11%

Byliny 5%:

Acinos arvensis 0,077%, Agrimonia eupatoria 0,221%, Achillea millefolium 0,268%, Asperula cynanchica 0,001%, Betonica officinalis 0,1%, Bupleurum falcatum 0,023%, Campanula patula 0,001%, Campanula rotundifolia 0,004%, Centaurea jacea 0,16%, Centaurea rhenana 0,026%, Centaurea scabiosa 0,113%, Cirsium eriophorum 0,004%, Clinopodium vulgare 0,16%, Crepis biennis 0,051%, Daucus carota 0,244%, Dianthus carthusianorum 0,014%, Echium vulgare 0,053%, Galium album 0,008%, Galium boreale 0,001%, Galium verum 0,25%, Helianthemum grandiflorum 0,2%, Hypericum maculatum 0,004%, Hypericum perforatum 0,05%,  Hypochaeris radicata 0,293%, Knautia arvensis 0,068%, Leontodon autumnalis 0,011%, Leontodon hispidus 0,112%, Leucanthemum vulgare 0,1%, Origanum vulgare 0,097%, Pimpinella saxifraga 0,002%, Plantago lanceolata 0,18%, Plantago media 0,181%, Potentilla argentea 0,19%, Primula veris 0,001%, Prunella laciniata 0,078%, Prunella vulgaris 0,022%, Ranunculus bulbosus 0,01%, Rhinanthus minor 0,017%, Salvia pratensis 0,008%, Salvia verticillata 0,144%, Sanguisorba minor 0,326%, Scabiosa ochroleuca 0,5%, Seseli annuum 0,001%, Silene vulgaris 0,247%, Silene latifolia 0,003%, Silene nutans 0,006%, Tanacetum corymbosum 0,02%, Teucrium chamaedrys 0,048%, Thymus pulegioides 0,003%, Tragopogon orientalis 0,033%, Verbascum austriacum 0,16%, Veronica teucrium 0,106%

Ďatelinoviny 5%:

Anthyllis vulneraria 1,241%, Astragalus glycyphyllus 0,003%, Lathyrus pratensis 0,035%, Lotus corniculatus 1,237%, Medicago falcata 0,001%, Medicago lupulina 0,69%, Onobrychis viciifolia 0,8%, Securigera varia 0,089%, Trifolium alpestre 0,017%, Trifolim aureum 0,009%, Trifolim medium 0,003%, Trifolium montanum 0,044%, Trifolium pratense 0,791%, Trifolium repens 0,021%, Vicia cracca 0,019%

Odporúčaný výsevok: 4 g/m2