Mezotrofná zmes

Mezotrofná zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Špeciálna trávna zmes vytvorená v spolupráci s krkonošskými botanikmi. Druhové zloženie zmesi zodpovedá prirodzenej druhovej skladbe krkonošských lúk. Zmes je vhodná pre použitie v oblasti Krkonoš vo vlhších, živinami lepšie zásobených podmienkach. Zmes je vtejto oblasti možné využiť i pre poľnohospodárske účely (zatrávňovanie ornej pôdy, obnova trávnych porastov). Pre poľnohospodárske využitie je možné k trávnej zmesi primiešať i ďatelinoviny (ľadenec rožkatý, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá)s maximálnym podielom v zmesi 3 – 5%. Zloženie zmesi a voľba českých odrôd je pre každú partiu tejto zmesi konzultovaná s botanikmi Krkonošského národného parku.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 100%:Alopecurus pratensis ´Zuberská´ 15%, Arrhenatherum elatius ´Rožnovský´ 22%, Dactylis glomerata ´Dana´ 4%, Festuca rubra rubra ´Levočská´ 40%, Phleum pratense ´Sobol´ 12%, Trisetum flavescens ´Horal´ 7%

 Doporučený výsevok pri nevyužívaní pre poľnohospodárske účely 15–20 g/m², pri poľnohospodárskom využití 5 g/m².