Mezotrofná zmes

Mezotrofná zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Špeciálna trávna zmes vytvorená v spolupráci s krkonošskými botanikmi. Druhové zloženie zmesi zodpovedá prirodzenej druhovej skladbe krkonošských lúk. Zmes je vhodná pre použitie v oblasti Krkonoš vo vlhších, živinami lepšie zásobených podmienkach. Zmes je vtejto oblasti možné využiť i pre poľnohospodárske účely (zatrávňovanie ornej pôdy, obnova trávnych porastov). Pre poľnohospodárske využitie je možné k trávnej zmesi primiešať i ďatelinoviny (ľadenec rožkatý, ďatelina lúčna, ďatelina plazivá)s maximálnym podielom v zmesi 3 – 5%. Zloženie zmesi a voľba českých odrôd je pre každú partiu tejto zmesi konzultovaná s botanikmi Krkonošského národného parku.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 100%:Festuca rubra rubra ´Tagera´ 40%, Phleum pratensis´Sobol´18%, Alopecurus pratensis´Zuberská´ 18%, Dactylis glomerata ´Dana´ 12%, Trisetum flavescens ´Horal´ 9%,Arrhenatherum elatior ´Rožnovský´ 3%

Odporúčaný výsevok pri nevyužívaní pre poľnohospodárske účely 15-20 g/m², pri poľnohospodárskom využití 5 g/m².