PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes

PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes
PANGEJT - Ďatelinotrávna komunikačná zmes je vhodná pre ozelenenie sprievodných pásov komunikácií, cestných ostrovčekov a stredne zaťažovaných pochôdzkových ciest. Ako už z názvu zmesi PANGEJT vyplýva, je vhodná tiež pre svahovité plochy s meniacimi sa hydrologickými podmienkami. Oproti bežným trávnatým zmesiam zvyšuje táto komunikačná zmes vďaka zastúpeniu farebných ďateľovín estetickú hodnotu aj biodiverzitu porastov v doposiaľ zanedbaných plochách verejnej zelene.

Podrobný opis

Zloženie:

Trávy 90%: kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 23%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 15%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 25%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 12%

Byliny 0,5%: rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,4%

Ďatelinoviny 9,5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,9%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1,7%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,5%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 3,5%, ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum ´Kardinál´) 2,5%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 0,5%

Odporúčaný výsevok: 8-10 g/mVo svahu: 12-15 g/mPre dosev: 15-20 g/m2