PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy

PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy
VýrobcaAgrostis Trávníky
Vďaka vysokému podielu farebných ďatelinovin, margaréty a rebríčka, tvorí pestrý a suchovzdorný porast, ktorý je schopný zlepšenie pôdnych podmienok. Zmes bola zrodená snahou o zvýšenie druhovej pestrosti jílkových monokultúrnych porastov v mestských parkoch, ktoré boli predtým často kosené a teraz, pri znížení frekvencie kosieb na 2x ročne v režime lúky, sú tieto plochy druhovo chudobné a ekologicky nestabilné. Existujúci porast je po podsevu odolnejší voči suchu a v lete zostáva zelený. V zmesi sú zastúpené hostiteľské rastliny niekoľkých druhov motýľov. Možno použiť aj pre čistý výsev.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 50%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Teetop´) 1%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Laroma´) 22%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 7%

Byliny 2%: rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 1%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1%

Ďatelinoviny 48%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 7%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 5%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 15%, ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum ´Kardinál´) 13%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 3%

Výsevok pre založenie lúky: 5 g/m2

Výsevok pre dosev pôvodného trávnika: 15-20 g/m2