Papilio - Zmes pre dosev trávnikov v intraviláne

Papilio - Zmes pre dosev trávnikov v intraviláne
VýrobcaAgrostis Trávníky
Dôvodom k vzniku tejto zmesi je snaha o zvýšenie druhovej pestrosti mätonohových monokultúrnych porastov v mestských parkoch, ktoré boli predtým často kosené a teraz, pri znížení frekvencie kosenie na 2x ročne v režime lúky, sú tieto plochy druhovo chudobné a ekologicky nestabilné. Existujúci porast je vďaka podsevu touto zmesou odolnejši voči suchu a v lete zostáva zelený. Zastúpenie farebných ďatelinovin, rebríčka a margarétky v zmesi zlepšuje pôdne podmienky, zvyšuje estetickú hodnotu porastu a vytvára dostatok včelí pastvy. V zmesi sú obsiahnuté hostiteľské rastliny niekoľkých druhov motýľov. Zmes je možné použiť aj pre čistý výsev.

Kompletná špecifikácia

Výsevok pre založenie lúky: 5 g/m2

Výsevok pre dosev pôvodného trávnika: 15-20 g/m2

Zloženie:

Trávy 50%: Agrostis capillaris 3%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 'Levočská' 22%, Festuca brevipila 15%, Poa pratensis 5%

Byliny 2%: Achillea millefolium 1%, Leucanthemum vulgare 1%

Ďatelinoviny 48%: Anthyllis vulneraria 5%, Lotus corniculatus 7%, Medicago lupulina 5%, Onobrychis viciifolia 15%, Trifolium incarnatum 13%, Trifolium repens 3%