BYLINNÁ BIODIVERZITNÁ ZMES

BYLINNÁ BIODIVERZITNÁ ZMES
BYLINNÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 40 druhov suchovzdorných bylín vhodných pre tieto extrémne podmienky. Niektoré krátkoveké druhy sa môžu presievať, takže vzhľad porastu je v čase premenlivý. Bylinnú zmes je možné na strechách miešať so zmesou trávnou aj letničkovou.

Podrobný opis

Druhovo pestré porasty na zelených strechách sú ovplyvňované nielen sklonom a expozíciou, ale predovšetkým mocnosťou vegetačného substrátu, ktorý je možné v závislosti od únosnosti strechy rôzne modelovať a vytvárať tak kreatívnym výberom zmesi vhodné podmienky na podporu biodiverzity. Pre výsevy na zelených strechách je možné použiť samostatne zmes bylín, zmes tráv alebo dokonca aj zmes letničiek. Tieto zmesi je možné medzi sebou v rôznych pomeroch pri výseve miešať a vytvárať tak na jednom stanovišti širokú škálu porastov, ktoré nielen, že môžu tvoriť pestrú mozaiku kvetov, ale tiež budú ponúkať včeliu pastvu, poskytovať domov drobným živočíchom, motýľom a hmyzu.

BYLINNÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 40 druhov suchovzdorných bylín vhodných pre tieto extrémne podmienky. Niektoré krátkoveké druhy sa môžu presievať, takže vzhľad porastu je v čase premenlivý. Bylinnú zmes je možné na strechách miešať so zmesou trávnou aj letničkovou.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: řebríček obyčajný 3 %, rumanovec farbiarsky 4,2 %, orlíček obyčajný 1,8 %, zvonček broskyňolistý 1,5 %, nevädza poľná 3,8 %, nevädzovec lúčny 2,8 %, čakanka obyčajná 2,2 %, jarva obyčajná 1,9 %, klinček kartuziánsky 4,2 %, klinček slzičkový 2,1 %, hadinec obyčajný 2,4 %, lipkavec biely 1,8 %, lipkavec pravý 2,4 %, devätorník veľkokvetý 4,6 %, ľubovník bodkovaný 2,8 %, chrastavec roľný 3,5 %, margaréta včasná 3,5 %, ľan rakúsky 2,5 %, ľan konáristy 1,8 %, smolnička obyčajná 5,1 %, rumanček pravý 0,2 %, pamajorán obyčajný 3,7 %, mak vlčí 0,5 %, skorocel prostredný 3,2 %, nátržník strieborný 4,4 %, nátržník rovný 2,8 %, čiernohlávok veľkokvetý 1 %, čiernohlávok obyčajný 2,5 %, šalvia hajná 1,2 %, šalvia lekárska 3,6 %, šalvia praslenatá 2,4 %, krvavec menší 1,8 %, hlaváč žltkastý 2,2 %, silenka ovisnutá 2,6 %, silenka obyčajná 2,8 %, čistec rovný 3,2 %, dúška vajcovitá 1,8 %, divozel veľkokvetý 0,2 %, divozel čierny 0,1 %, veronika hrdobárkovitá 1,9 %
Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2