TRÁVNA BIODIVERZITNÁ ZMES

TRÁVNA BIODIVERZITNÁ ZMES
TRÁVNA BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 15 druhov suchovzdorných nízkych tráv, takže je jej použitie, okrem miešania s bylinnou a letničkovou zmesou, tiež v použití pre fotovoltaické a biosolárne zelené strechy, kde nesmie porast tieto panely zatieniť.

Podrobný opis

Druhovo pestré porasty na zelených strechách sú ovplyvňované nielen sklonom a expozíciou, ale predovšetkým mocnosťou vegetačného substrátu, ktorý je možné v závislosti od únosnosti strechy rôzne modelovať a vytvárať tak kreatívnym výberom zmesi vhodné podmienky na podporu biodiverzity. Pre výsevy na zelených strechách je možné použiť samostatne zmes bylín, zmes tráv alebo dokonca aj zmes letničiek. Tieto zmesi je možné medzi sebou v rôznych pomeroch pri výseve miešať a vytvárať tak na jednom stanovišti širokú škálu porastov, ktoré nielen, že môžu tvoriť pestrú mozaiku kvetov, ale tiež budú ponúkať včeliu pastvu, poskytovať domov drobným živočíchom, motýľom a hmyzu.

TRÁVNA BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 15 druhov suchovzdorných nízkych tráv, takže je jej použitie, okrem miešania s bylinnou a letničkovou zmesou, tiež v použití pre fotovoltaické a biosolárne zelené strechy, kde nesmie porast tieto panely zatieniť.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: psinček tenučký ´Polana´ 5 %, tomka voňavá 15 %, kraslica prostredná 8 %, metlica trsnatá 5 %, kostrava tvrdá 7 %, kostrava červená pravá ´Tagera´ 7 %, kostrava červená ´Mirka´ 6 %, kostrava červená trsnatá ´Fidelio´ 5 %, kostrava žliabkatá 12 %, kostrava tuhá ´Dorotka´ 10 %, ometlina štíhla 5 %, mednička ovesnutá 5 %, timotejka tuhá 2 %, lipnica úzkolistá 3 %, lipnica stlačená 5%
Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2