LETNIČKOVÁ BIODIVERZITNÁ ZMES

LETNIČKOVÁ BIODIVERZITNÁ ZMES
VýrobcaAgrostis Trávníky
LETNICKOVÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 25 druhov letničiek, ktoré vytvoria farebný efekt už v roku založenia, pokiaľ je rešpektovaný jarný termín výsevu. Jednotlivé druhy sa môžu presievať, takže celkový vzhľad porastu sa neustále mení. Letničkovú zmes je možné pri výseve miešať s bylinnou aj trávnou zmesou pre zelené strechy. oužitie tejto zmesi je možné iba na zelených strechách v sídlach.

Podrobný opis

Druhovo pestré porasty na zelených strechách sú ovplyvňované nielen sklonom a expozíciou, ale predovšetkým mocnosťou vegetačného substrátu, ktorý je možné v závislosti od únosnosti strechy rôzne modelovať a vytvárať tak kreatívnym výberom zmesi vhodné podmienky na podporu biodiverzity. Pre výsevy na zelených strechách je možné použiť samostatne zmes bylín, zmes tráv alebo dokonca aj zmes letničiek. Tieto zmesi je možné medzi sebou v rôznych pomeroch pri výseve miešať a vytvárať tak na jednom stanovišti širokú škálu porastov, ktoré nielen, že môžu tvoriť pestrú mozaiku kvetov, ale tiež budú ponúkať včeliu pastvu, poskytovať domov drobným živočíchom, motýľom a hmyzu.  

LETNICKOVÁ BIODIVERZITNÁ ZMES na strechy obsahuje 25 druhov letničiek, ktoré vytvoria farebný efekt už v roku založenia, pokiaľ je rešpektovaný jarný termín výsevu. Jednotlivé druhy sa môžu presievať, takže celkový vzhľad porastu sa neustále mení. Letničkovú zmes je možné pri výseve miešať s bylinnou aj trávnou zmesou pre zelené strechy. Použitie tejto zmesi je možné iba na zelených strechách v sídlach.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: papulka väčšia ´Mix´ 6 %, orlíček ´Mix´ 3,5 %, zvonček broskyňolistý 1 %, astrovka čínska ´Pompon red and white´ 3,2 %, nevädza poľná ´Ball mix´ 4,1 %, nevädza poľná ´Zmes farieb´ 5,8 %, ostrôžka poľná ´Modrofi alová´ 2,3 %, kráska rôznolistá ´Golden Crown´ 3,9 %, krasuľka perovitá ´Dwarf sensation mix´ 4,6 %, krasuľka perovitá ´Vega raná´ 3,7 %, slncovka kalifornská ´Zmes´ 5,2 %, gypsomilka úhľadná ´Coven Garden Market´ 3,7 %, margaréta balkónová ´Sněhurka´ 1,8 %, králik kylnatý ´Polárka ´ 1,3 %, iberka okolíkatá ´Fairy mix´ 5,2 %, margaréta ´Silver princess´ 6,8 %, ľan konáristy ´Blue´ 2,3 %, ľan velkokvetý ´Červený´ 4,2 %, ľan velkokvetý ´Zmes´ 2,2 %, černuška východná ´Transformer´ 3,9 %, jazylka zohnutá ´Bolero Mix´ 6,7 %, šalvia zelená ´Tricolor mix´ 3,2 %, kraviarka ihlanovitá ´Pink beauty´ 5,8 %, hlaváč tmavopurpurový ´Double mix´ 4,6 %, cínia haageova ´Zmes´ 

Odporúčaný výsevok: 2 -4 g/m2