ZORNIČKA - Trávinobylinná zmes pre fotovoltaiku

ZORNIČKA - Trávinobylinná zmes pre fotovoltaiku
Bola vyvinutá pre suché stanovištia s požiadavkou na nízky vzrast s možnosťou výsevu pod fotovoltaické panely na zelených strechách.

Podrobný opis

Obsahuje 32 rastlinných druhov. Zmes bola vyvinutá pre suché stanovištia s požiadavkou na nízky vzrast s možnosťou výsevu pod fotovoltaické panely na zelených strechách. Týmito svojimi vlastnosťami ju možno dobre použiť aj na rafové plochy golfových ihrísk, kde esteticky pôsobia a vytvárajú malé množstvo biomasy.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:
Trávy (60 %): psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 3 %, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 6 %, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 3 %, kostrava tvrdá (Festuca cinerea) 3 %, kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 12 %, kostrava červená (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 6 %, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5 %, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 10 %, ometlina štíhla (Koeleria macrantha) 2 %, lipnica úzkolistá (Poa angustifolia) 5 %, lipnica hájna (Poa nemoralis ´Dekora´) 5 %
Byliny (40 %): rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 2 %, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 1,8 %, klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum) 6 %, klinček slzičkový (Dianthus deltoides) 3 %, lipkavec biely (Galium album) 0,8 %, lipkavec pravý (Galium verum) 0,8 %, devätorník veľkokvetý (Helianthemum grandiflorum) 3 %, ľan rakúsky (Linum austriacum) 1 %, ľan konáristy (Linum perenne) 1 %, smolnička obyčajná (Lychnis viscaria) 2 %, pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 1,5 %, skorocel prostredný (Plantago media) 1 %, nátržník strieborný (Potentilla argentea) 1,8 %, čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris) 1 %, šalvia hajná (Salvia nemorosa) 1,7 %, hlaváč žltkastý (Scabiosa ochroleuca) 1,2 %, silenka ovisnutá (Silene nutans) 0,8 %, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 2,5 %, čistec rovný (Stachys recta) 2,4 %, dúška vejcovitá (Thymus pulegioides) 3,2 %, veronika hrdobárkovitá (Veronica teucrium) 1,5 %

Odporúčaný výsevok pre založenie: 6–8 g/m2
Odporúčaný výsevok pre dosev: 15–20 g/m2