RSM 2.4 - Bylinný trávnik

RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Postačuje malá starostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliska, rodinné záhrady a s obľubou okolo chát a chalúp, kde sa predpokladá extenzívna starostlivosť. Vďaka svojmu adaptabilnému zloženiu sa hodí aj do polotieňa. Znáša početnejšie nízke kosenie.

Podrobný opis

Zloženie: 

Trávy 96%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 3%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 7%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 36%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 15%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 10%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 10%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 15%

Byliny 3,5%:

rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,1%, klinček slzičkový (Dianthus deltoides) 0,5%, lipkavec biely (Galium album) 0,1%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,3%, púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,2%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 0,5%, skorocel prostredný (Plantago media) 0,3%, čiernohlávok veľkokvetý (Prunella vulgaris) 0,7%, iskerník hľuznatý (Ranunculus bulbosus) 0,2%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,2%, dúška vajcovitá pravá (Thymus pulegioides) 0,4%

Ďatelinoviny 0,5%: ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,2%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 0,1%

Odporúčaný výsevok: 10-15 g/m2