RSM 2.4 - Bylinný trávnik

RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
RSM 2.4 - Bylinný trávnik
Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Postačuje malá starostlivosť bez hnojenia. Využíva sa pre verejnú zeleň, sídliska, rodinné záhrady a s obľubou okolo chát a chalúp, kde sa predpokladá extenzívna starostlivosť. Vďaka svojmu adaptabilnému zloženiu sa hodí aj do polotieňa. Znáša početnejšie nízke kosenie.

Podrobný opis

Zloženie: 

Trávy 96%: Agrostis capillaris 'Polana' 3%, Cynosurus cristatus 'Rožnovská' 7%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 36%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 15%, Festuca rubra commutata 'Zulu' 10%, Festuca trachyphylla 'Dorotka' 10%, Poa pratensis 'Balin' 15%

Byliny 3,5%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium album 0,1%, Galium verum 0,3%, Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus 0,2%, Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides 0,4%

Ďatelinoviny 0,5%: Lotus corniculatus 'Táborák' 0,2%, Medicago lupulina 'Ekola' 0,2%, Trifolium repens 'Pirouette' 0,1%

Odporúčaný výsevok: 10-15 g/m2