VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha
Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva.

Podrobný opis

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva s možnosťou výsevov v sadoch, suchších oblastiach alebo v lokalitách, kde nie je dostatočne zaistené využitie usušenej biomasy na skrmovanie hospodárskymi zvieratami. Zmes je vhodná na spásanie alebo kosenie 1-2x ročne so zberom pokosenej biomasy. Použité odrody sú domáceho pôvodu.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95%: psinček tenučký (Agrostis capillaris) 3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 8, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra) 22%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra) 18%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis) 14%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla) 15%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,2%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia) 1,8%, ďatelina plazivá (Trifolium repens) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) 0,3%

Odporúčaný výsevok: 2-5 g/m²