RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pôdach chudobnejších na živiny. Obľúbená je najmä pre dočasné parkovacie plochy, pochôdzne trávniky a cesty. Zmes získala na veľtrhu FOR GARDEN cenu GRAND PRIX.

Podrobný opis

Zloženie:

Trávy 98 %: kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 10 %, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 13 %, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 5 %, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 40 % , lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 30 %

Byliny 2 %:

rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 2 %