RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
RSM 5.1 - Štrkový trávnik s rebríčkom
Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pôdach chudobnejších na živiny. Obľúbená je najmä pre dočasné parkovacie plochy, pochôdzne trávniky a cesty. Zmes získala na veľtrhu FOR GARDEN cenu GRAND PRIX.