Klasik – Trávinobylinná zmes klasická

Klasik – Trávinobylinná zmes klasická
Klasik – Trávinobylinná zmes klasická
Klasik – Trávinobylinná zmes klasická
Klasik – Trávinobylinná zmes klasická
Obsahuje 44 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť starý sad i vzdialenejšiu záhradu. Túto zmes je možné použiť i pre spásanie a svojím zložením je vhodná aj pre použitie v krajine.

Podrobný opis

 

 

Kompletná špecifikácia

Zloženie: 

Trávy 90%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, psinček obrovský (Agrostis gigantea ´Václav´) 2%, psiarka lúčna (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 3%, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Rožnovský´) 3%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 1%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 14%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 15%, kostrava červená krátko výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 7%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 2%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 4%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 16%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens ´Horal´) 2%

  

Byliny 6,15%:

repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,4%, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,3%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 0,1%, šedivka sivá (Berteroa incana) 0,1%,  rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,4%, nevädza poľná (Centaurea cyanus) 0,1%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,2%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,3%, lipkavec biely (Galium album) 0,3%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 0,3%, púpavec jesenný (Leontodon autumnalis) 0,1%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1,6%, slez liečivý (Malva alcea) 0,2%, rumanček pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 0,3%, mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,05%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,1%, skorocel prostredný (Plantago media) 0,1%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,3%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,3%, silenka červená (Silene dioica) 0,2%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%

Letničky 0,35%: 

kúkoľ poľný (Agrostemma githago) 0,35%

Ďatelinoviny 3,5%:

bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,6%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 0,7%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,3%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,5%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,2%, vika panónska (Vicia pannonica ´Dětenická Panonská´) 0,1%, vika huňatá (Vicia villosa ´Ozimá Rea´) 0,1%

   

Odporúčaný výsevok: 5–8 g/m2