NATURGARDEN – Rozkvitnutá lúka

NATURGARDEN – Rozkvitnutá lúka
Obsahuje 46 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zmes získala na veľtrhu FOR GARDEN 2013 cenu GRAND PRIX.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: 

Trávy 92%: Psinček obrovský (Agrostis gigantea 'Václav') 2%, Psiarka lúčna (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 4%, Stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 5%, Hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 10%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis 'Otava') 6%, Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 30%, Kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla 'Mirka') 12%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 12%, Mätonoh trváci (Lolium perenne 'Honzík') 3%, Timotejka lúčna (Phleum pratense 'Sobol') 3%, Lipnica lúčna (Poa pratensis 'Balin') 5%

Byliny 6,7%: Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,2%, Rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,1%, Šedivka sivá (Berteroa incana) 0,2%, Rasca lúčna (Carum carvi 'Prochan') 0,2%, Nevädza modrá (Centaurea cyanus) 0,1%, Nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkva obyčajná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Klinček zväzkovitý (Dianthus armeria) 0,2%, Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum) 0,2%, Lipkavec biely (Galium album) 0,3%, Lipkavec pravý (Galium verum) 0,1%, Kuklík mestský (Geum urbanum) 0,1%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0,2%, Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1,4%, Ľan konáristy (Linum perenne) 0,2%, Slez pižmový (Malva moschata) 0,1%, Rumanček pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata 'Libor') 0,2%, Nátržník strieborný (Potentilla argentea) 0,3%, Čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris) 0,1%, Šalvia praslenatá (Salvia verticillata) 0,3%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, Silenka červená (Silene dioica) 0,4%, Silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%, Čistec nemecký (Stachys germanica) 0,1%

Letničky 0,3%: Kúkoľ poľný (Agrostemma githago) 0,2%, Nechtík lekársky (Calendula officinalis 'Plamen') 0,1%, Ľan siaty (Linum usitatissimum 'Olejný') 0,2%

Ďatelinoviny 1%: Bôlhoj lekársky (Anthyllis vulneraria 'Pamir') 0,2%, Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 0,2%, Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 0,25%, Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum 'Kardinál') 0,15%, Vika panónska (Vicia pannonica 'Dětenická Panonská') 0,1%, Vikev huňatá (Vika huňatá 'Ozimá Rea') 0,1%

Odporúčaný výsevok: 5-8 g/m2