POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka
Obsahuje 37 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatienené stanoviská. Rastlinné druhy sa navzájom doplňujú, takže aj zmena hydrologických podmienok lokality umožní zapojenie porastu a zachovanie druhovej pestrosti.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 90%: Agrostis capillaris 'Polana' 1%, Agrostis gigantea 'Vaclav' 5%, Alopecurus pratensis 'Zuberská' 5%, Cynosurus cristatus 'Rožnovská' 8%, Deschampsia caespitosa 12%, Festuca pratensis 'Otava' 8%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 13%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 5%, Festuca rubra commutata 'Zulu' 3%, Holcus lanatus 5%, Lolium perenne 'Jozífek' 2%, Phleum pratense 'Sobol' 3%, Poa nemoralis 'Dekora' 10%, Poa palustris 'Rožnovská' 7%, Poa pratensis 'Balin' 3%

Byliny 7%: Betonica officinalis 0,4%, Carum carvi 'Prochan' 0,8%, Centaurea jacea 0,3%, Daucus carota 'Táborská žlutá' 0,2%, Galium album 0,3%, Geum urbanum 0,5%, Knautia arvensis 0,8%, Leucanthemum vulgare 1,2%, Lychnis flos-cuculi 0,3%, Lythrum salicaria 0,15%, Plantago lanceolata 0,3%, Prunella vulgaris 0,6%, Ranunculus acris 0,3%, Sanguisorba officinalis 0,2%, Silene dioica 0,3%, Tanacetum corymbosum 0,2%, Veronica longifolia 0,15%

Ďatelinoviny 3%: Lathyrus niger 0,3%, Lathyrus pratensis 0,2%, Lotus corniculatus 'Táborák' 1,5%, Medicago lupulina 'Ekola' 0,5%, Trifolium pratense 'Start' 0,5%

Odporúčaný výsevok: 5-8 g/m2