Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha
Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na vysychajúcich lokalitách. Farby a vône prinášajú harmóniu, kľud a spomienky na horúci letný deň.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 90%: Agrostis capillaris 3%, Anthoxanthum odoratum 5%, Dactylis glomerata 3%, Festuca pratensis 5%, Festuca rubra commutata 12%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca rubra trichophylla 7%, Festuca trachyphylla 15%, Lolium perenne 2%, Poa pratensis 15%, Trisetum flavescens 3%

Byliny 8,7%:Agrimonia eupatoria 0,4%, Agrostemma githago 0,3%, Achillea millefolium 0,2%, Anthemis tinctoria 0,7%, Berteroa incana 0,2%, Carum carvi 0,2%, Centaurea jacea 0,4%, Daucus carota 0,2%, Dianthus carthusianorum 0,5%, Echium vulgare 0,3%, Galium album 0,4%, Hypericum perforatum 0,6%, Knautia arvensis 0,3%, Leontodon hispidus 0,1%, Leucanthemum vulgare 0,7%, Lychnis viscaria 0,3%, Matricaria chamomilla 0,1%, Origanum vulgare 0,4%, Papaver rhoeas 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Potentilla argentea 0,3%, Potentilla recta 0,4%, Salvia pratensis 0,6%, Sanguisorba minor

0,5%, Silene vulgaris 0,3%

Ďatelinoviny 1,3%:Anthyllis vulneraria 0,3%, Lotus corniculatus 0,3%, Onobrychis viciifolia 0,4%, Trifolium incarnatum 0,3%

Doporučený výsevok: 5–8 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Obsahuje 40 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zme…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Posta…

- Detail
RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pô…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôd…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail