RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami
Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôdy, hlušina). Intenzita kosenia 0 – 3x ročne, výška kosenia 5 – 10 cm. Zmes je vhodná pre rekultiváciu násypov a neúrodných pôd, okolie dopravných ciest ale rovnako aj pre verejnú a privátnu zeleň.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 96,9%: stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 10%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 15%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 12%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 3%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 34%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 14,9%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 5%

Byliny 1,3%: rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,2%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,1%, nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,1%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,1%, lipkavec biely (Galium album) 0,1%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,1%, púpavec jesenný (Leontodon autumnalis) 0,1%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 0,2%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,1%, skorocel prostredný (Plantago media) 0,1%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,1%,

Ďatelinoviny 1,8%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,2%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´)0,4%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1%

Odporúčaný výsevok: 18-20g/m2