Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha

Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha
Potůček – Trávinobylinná zmes do sucha
Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatienené stanoviská. Rastlinné druhy sa navzájom doplňujú, takže aj zmena hydrologických podmienok lokality umožní zapojenie porastu a zachovanie druhovej pestrosti.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 90%:Agrostis capillaris 3%, Agrostis gigantea 5%, Alopecurus pratensis 7%, Cynosurus cristatus 4%, Deschampsia caespitosa 1%, Festuca pratensis 8%, Festuca rubra commutata 12%, Festuca rubra rubra 18%, Festuca rubra trichophylla 10%, Holcus lanatus 2%, Lolium perenne 2%, Phleum pratense 3%, Poa nemoralis 5%, Poa palustris 7%, Poa pratensis 3% 

Byliny 7,3%:Betonica officinalis 0,3%, Carum carvi 1%, Centaurea jacea 0,5%, Crepis biennis 0,4%, Daucus carota 0,2%, Filipendula ulmaria 0,2%, Galium album 0,6%, Geum urbanum 0,3%, Knautia arvensis 0,7%, Leucanthemum vulgare 0,8%, Lychnis flos-cuculi 0,7%, Lythrum salicaria 0,4%, Mentha longifolia 0,2%, Plantago lanceolata 0,2%, Prunella vulgaris 0,3%, Ranunculus acris 0,3%, Sanguisorba officinalis 0,2%  

Ďatelinoviny 2,7%: Lathyrus pratensis 0,5%, Lotus corniculatus 1,8%, Trifolium pratense 0,4%

Doporučený výsevok: 5–8 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Horizont - Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Klasik - Trávinobylinná zmes klasická

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Naturgarden – Rozkvitnutá lúka

Obsahuje 40 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zme…

- Detail
Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Paprsek – Trávinobylinná zmes do sucha

Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na vysychajúcich lokal…

- Detail
RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

RSM 2.4. – Bylinný trávnik

Zmes vhodná pre všetky stanovištia, okrem extrémne suchých a na živiny chudobných pôd. Posta…

- Detail
RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

RSM 5.1. – Štrkový trávnik s rebríčkom

Nenáročná bylinná zmes vhodná pre vӓčšinu stanovísk. Výborne sa dokáže presadiť i v pô…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

Využíva sa na extrémne suchých alkalických pôdach (južné svahy, kamenisté a neúrodné pôd…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail