HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka
Trávobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach. V suchších regiónoch možno s úspechom použiť na väčšie plochy v parkoch a záhradách. Osvedčila sa tiež pri revitalizácii ornej pôdy.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 85%: Ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius) 5%, Stoklas vzpriameny (Bromus erectus) 8%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis 'Otava') 16%, Kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 3%, Kostrava žliabkatá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5%, Lipnica lúčna (Poa pratensis 'Balin') 17%, Psinček tenučký (Agrostis capillaris 'Polana') 2%,  Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens 'Horal') 7%

Byliny 10%:  Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,1%, Rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,2%, Betonika lekárska (Betonica officinalis) 0,8%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,2%, Nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, Nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,4%, Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum) 1,1%, Úžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,1%, Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, Lipkavec pravý (Galium verum) 0,4%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0,5%, Chrastavec roľný (Knautia arvensis) 0,5%, Půpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,4%, Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,1%, Skorocel prostredný (Plantgo media) 0,3%, Čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris) 0,4%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,3%, Šalvia praslenatá (Salvia veticillata) 0,6%, Krvavec menší (Sanquisorba minor) 0,8%

Ďatelinoviny 5%: Bôlhoj lekársky (Anthylllis vulneraria 'Pamir') 1,3%, Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 1,5%, Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense 'Start') 0,2%      

Odporúčaný výsevok: 4-5 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail
PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

Obsahuje 59 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnú…

- Detail
ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail
BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoloče…

- Detail