KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 59 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnúce porast. Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej viužitie zabezpečuje, okrem predpokladanej zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: Agrostis capillaris 'Polana' 3%, Alopecurus pratensis 'Zuberská' 1%, Anthoxanthum odoratum 3%, Arrhenatherum elatius 2%, Briza media 2%, Cynosurus cristatus 'Rožnovská' 5%, Dactylis glomerata 'Otello' 1%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca pratensis 'Otava' 12%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 16%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 8%, Phleum pratense 'Sobol' 1%, Poa pratensis 'Balin' 10%, Trisetum flavescens 'Horal' 3%

Byliny 25,3%: Agrimonia eupatoria 0,9%, Achillea millefolium 0,5%, Anthemis tinctoria 0,5%, Betonica officinalis 0,9%, Campanula glomerata 0,3%, Carum carvi 'Prochan' 0,5%, Centaurea cyanus 0,2%, Centaurea jacea 0,3%, Centaurea scabiosa 0,2%, Crepis biennis 0,1%, Daucus carota 'Táborská žlutá' 0,3%, Dianthus carthusianorum 1,3%, Dianthus deltoides 0,8%, Filipendula vulgaris 0,5%, Galium album 0,6%, Galium verum 0,5%, Hypericum perforatum 1,2%, Knautia arvensis 1,3%, Leontodon autumnalis 0,5%, Leontodon hispidus 0,4%, Leucanthemum vulgare 4%, Linum perenne 0,3%, Lychnis flos-cuculi 0,2%, Lychnis viscaria 0,5%, Origanum vulgare 0,9%, Papaver rhoeas 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,1%, Potentilla argentea 0,7%, Potentilla recta 0,8%, Prunella vulgaris 1,2%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,5%, Sanguisorba minor 0,5%, Sanguisorba officinalis 0,2%, Silene vulgaris 1,7%, Tragopogon pratensis 0,1%

Ďatelinoviny 4,7%: Anthyllis vulneraria 'Pamir' 0,5%, Lathyrus pratensis 0,2%, Lotus corniculatus 'Táborák' 1,6%, Medicago lupulina 'Ekola' 0,1%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 1,6%, Trifolium pratense 'Start' 0,2%, Vicia pannonica 'Dětenická Panonská' 0,2%, Vicia villosa 'Ozimá Rea' 0,3%

Odporúčaný výsevok: 4-5 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

Trávobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v m…

- Detail
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail
PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail
BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoloče…

- Detail