Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry prírody a krajiny

Podrobný opis

Použitie druhovo obohatené ďatelinotrávne zmesi je určené pre prípady zatrávňovania ornej pôdy a jej prevodu na trvalé trávne porasty, ale aj pre zlepšenie druhovo nevyhovujúcich trvalých trávnych porastov v oblastiach, kde chýbajú regionálne zmesi osív. Použitie bežných komerčných zmesí je z hľadiska ochrany prírody nevhodné.

Aj z porastov založených výsevom druhovo obohatených zmesí sa môže postupne vyvinúť druhovo bohatý porast spontánnou sukcesiou cieľových druhov z okolia, najmä po ústupe niektorých menej vytrvalých zasiatých komponentov napr. Ďateliny lúčnej (Trifolium pratense).

Podľa českého Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 je použitie týchto zmesí povinné v obzvlášť chránených územiach (predpokladáme, že veľkoplošných) a ochranných pásmach národných parkov na pôdach:

silne a mierne erózne ohrozených,
pozdĺž vodných útvarov,
v ochranných pásmach vodných zdrojov.


Predpokladá sa, že ich použitie prispeje k zvyšovaniu biologickej rôznorodosti a ekologickej stability krajiny.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95 %: Alopecurus pratensis 15%, Arrhenatherum elatius 1%, Cynosurus cristatus 12%, Dactylis glomerata 4%, Festuca rubra rubra 20%, Festuca pratensis 14%, Festuca rubra 6%, Phleum pratense 10%, Poa angustifolia 10%,Trisetum flavescens 3%

Ďatelinoviny 5 %: Anthyllis vulneraria 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Medicago lupulina 1%, Securigera varia 1%,  Trifolium pratense 1,2%, Trifolium repens 0,8%

Doporučený výsevok: 30 kg.ha-1

Ďalšie produkty z kategórie

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
Horizont – Krajinná lúka

Horizont – Krajinná lúka

Horizont – Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail