ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry prírody a krajiny

Podrobný opis

Použitie druhovo obohatené ďatelinotrávne zmesi je určené pre prípady zatrávňovania ornej pôdy a jej prevodu na trvalé trávne porasty, ale aj pre zlepšenie druhovo nevyhovujúcich trvalých trávnych porastov v oblastiach, kde chýbajú regionálne zmesi osív. Použitie bežných komerčných zmesí je z hľadiska ochrany prírody nevhodné.

Aj z porastov založených výsevom druhovo obohatených zmesí sa môže postupne vyvinúť druhovo bohatý porast spontánnou sukcesiou cieľových druhov z okolia, najmä po ústupe niektorých menej vytrvalých zasiatých komponentov napr. Ďateliny lúčnej (Trifolium pratense).

Podľa českého Programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 je použitie týchto zmesí povinné v obzvlášť chránených územiach (predpokladáme, že veľkoplošných) a ochranných pásmach národných parkov na pôdach:

silne a mierne erózne ohrozených,
pozdĺž vodných útvarov,
v ochranných pásmach vodných zdrojov.


Predpokladá sa, že ich použitie prispeje k zvyšovaniu biologickej rôznorodosti a ekologickej stability krajiny.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95 %: Alopecurus pratensis 12%, Arrhenatherum elatius 1%, Cynosurus cristatus 12%, Dactylis glomerata 4%, Festuca rubra trichophylla 20%, Festuca rubra commutata 6%,  Festuca pratensis 14%, Phleum pratense 10%, , Poa pratensis 13%, Trisetum flavescens 3%.

Ďatelinoviny 5 %: Anthyllis vulneraria 0,5%, Lotus corniculatus 0,5%, Medicago lupulina 1%, Onobrychis viciifolia 1%,  Trifolium pratense 1,2%, Trifolium repens 0,8%.

Odporúčaný výsevok: 30 kg.ha-1

Ďalšie produkty z kategórie

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

Trávobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v m…

- Detail
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail
PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

Obsahuje 59 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnú…

- Detail
BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoloče…

- Detail