VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha

VESNA - Druhovo obohatená zmes do sucha
Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva.

Podrobný opis

Druhovo obohatená zmes Vesna reflektuje potreby nízkeho suchovzdorného druhovo pestrého spoločenstva s možnosťou výsevov v sadoch, suchších oblastiach alebo v lokalitách, kde nie je dostatočne zaistené využitie usušenej biomasy na skrmovanie hospodárskymi zvieratami. Zmes je vhodná na spásanie alebo kosenie 1-2x ročne so zberom pokosenej biomasy. Použité odrody sú domáceho pôvodu.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 95%: psinček tenučký (Agrostis capillaris) 3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 8, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra) 22%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra rubra) 18%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis) 14%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla) 15%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria) 1,5%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus) 1,2%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia) 1,8%, ďatelina plazivá (Trifolium repens) 0,2%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina) 0,3%

Odporúčaný výsevok: 2-5 g/m²

Ďalšie produkty z kategórie

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

HORIZONT – Krajinná lúka

Trávobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v m…

- Detail
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

SAHARA – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail
PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

Obsahuje 59 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnú…

- Detail
ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

ŽIVA – Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail
BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

BROMION - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

RUSALKA - Travinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail