Kráska – Kvetná lúčna zmes

Kráska – Kvetná lúčna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 46 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnúce porast. Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej viužitie zabezpečuje, okrem predpokladanej zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: Agrostis capillaris 'Polana' 5% , Alopecurus pratensis 'Zuberská' 2%, Anthoxanthum odoratum 4%, Arrhenatherum elatius 'Rožnovský' 2%, Briza media 3%, Dactylis glomerata 'Otello' 3%, Festuca pratensis 'Otava' 12%, Festuca rubra rubra 'Levočská' 16%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%, Poa pratensis 'Balin' 10%, Trisetum flavescens 'Horal' 3%

Byliny 25,3%:  Agrostis capillaris 'Polana' 5% , Alopecurus pratensis 'Zuberská' 2%, Anthoxanthum odoratum 4%, Arrhenatherum elatius 'Rožnovský' 2%, Briza media 3%, Dactylis glomerata 'Otello' 3%, Festuca pratensis 'Otava' 12%, Festuca rubra rubra 'Levočská' 16%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%, Poa pratensis 'Balin' 10%, Trisetum flavescens 'Horal' 3%

Ďatelinoviny 4,7%: Anthyllis vulneraria 'Pamir' 0,5%, Lotus corniculatus 'Leo' 1,8%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 1,6%, Trifolium pratense 'Start' 0,3%, Vicia cracca 0,5%

Doporučený výsevok: 4–5 g/m2

Ďalšie produkty z kategórie

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Bromion - Zmes pre suché trávniky

Pre obnovu trávnych porastov v regióne Moravského krasu – Širokolisté suché trávniky s domi…

- Detail
Horizont – Krajinná lúka

Horizont – Krajinná lúka

Horizont – Krajinná lúka

Trávobylinná zmes s Bromus erectus a Festuca rupicola je prírodného charakteru a je vhodná pre …

- Detail
Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Klasik – Trávinobylinná lúka klasická

Obsahuje 36 rastlinných druhov. Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť s…

- Detail
Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

DRUHOVO PESTRÁ ZMES DO SUCHA obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzku…

- Detail
Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Potůček – Trávinobylinná zmes do vlhka

Obsahuje 35 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké , prípadne zatie…

- Detail
RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

RSM 7.2.2. – Krajinný trávnik pre suché podmienky s bylinami

KRAJINNÝ TRÁVNIK PRE SUCHÉ PODMIENKY S BYLINAMI - sa využíva na extrémne suchých alkalickýc…

- Detail
Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Rusalka - Trávinobylinná zmes do tienistého podrastu

Travinobylinná zmes určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov. V krov…

- Detail
Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a po…

- Detail
Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Živa - Druhovo obohatená ďatelinotrávna zmes

Zmes je zložená z českých odrôd vhodných na použitie v krajine podľa Štandard Agentúry pr…

- Detail