Horizont – Krajinná lúka

Horizont – Krajinná lúka
Horizont – Krajinná lúka
Horizont – Krajinná lúka
Horizont – Krajinná lúka
Trávobylinná zmes prírodného charakteru vhodná pre použitie v krajine i pre kŕmne účely v mezofytných až suchších podmienkach. V suchších regiónoch možno s úspechom použiť na väčšie plochy v parkoch a záhradách. Osvedčila sa tiež pri revitalizácii ornej pôdy.

Podrobný opis

Zloženie:

Trávy 85%: Ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius) 5%, Stoklas vzpriameny (Bromus erectus) 8%, Kostrava lúčna (Festuca pratensis 'Otava') 16%, Kostrava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 22%, Kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Fidelio') 3%, Kostrava žliabkatá (Festuca trachyphylla 'Dorotka') 5%, Lipnica lúčna (Poa pratensis 'Balin') 17%, Psinček tenučký (Agrostis capillaris 'Polana') 2%,  Trojštet žltkastý (Trisetum flavescens 'Horal') 7%

Byliny 10%:  Repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,1%, Rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,2%, Betonika lekárska (Betonica officinalis) 0,8%, Zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,2%, Nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, Nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,4%, Klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum) 1,1%, Úžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,1%, Lipkavec biely (Galium album) 0,5%, Lipkavec pravý (Galium verum) 0,4%, Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 0,5%, Chrastavec roľný (Knautia arvensis) 0,5%, Půpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,4%, Margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 1,7%, Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,1%, Skorocel prostredný (Plantgo media) 0,3%, Čiernohlávok obyčajný (Prunella vulgaris) 0,4%, Šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,3%, Šalvia praslenatá (Salvia veticillata) 0,6%, Krvavec menší (Sanquisorba minor) 0,8%

Ďatelinoviny 5%: Bôlhoj lekársky (Anthylllis vulneraria 'Pamir') 1,3%, Ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 1,5%, Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia 'Višňovský') 2%, Ďatelina lúčna (Trifolium pratense 'Start') 0,2%      

Odporúčaný výsevok: 4-5 g/m2