Rakovec – Kvetnatá lúka do vlhka

Rakovec – Kvetnatá lúka do vlhka
Rakovec – Kvetnatá lúka do vlhka
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 48 rastlinných druhov. Zmes je vhodná do vlhších a zatienených miest, aké sú v okolí vodných tokov, lúk s vyššou hladinou spodnej vody alebo v podraste stromov v lesoparkoch. Zmes má pomalší počiatočný vývoj a niektoré druhy bylín, ako napríklad Primula alebo Geranium sa na stanovišti objavia až s odstupom viacerých rokov po výseve.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, psinček obrovský (Agrostis gigantea ´Václav´) 5%, psiarka lúčna (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 5%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 12%, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 8%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 2%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 8%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 3%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, medúnok vlnatý (Holcus lanatus) 5%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1%, lipnica hájna (Poa nemoralis ´Dekora´) 10%, lipnica močiarna (Poa palustris ´Rožnovská´) 3%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 2%

Byliny 24,5%: rebríček bertrámový (Achillea ptarmica) 0,5%, trebuľka lesná (Anthriscus sylvestris) 0,8%, orlíček obyčajný (Aquilegia vulgaris) 0,5%, betonika lekárska (Betonica officinalis) 1,5%, hadovník väčší (Bistorta major) 0,3%, rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,5%, škarda dvojročná (Crepis biennis) 0,3%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,9%, lipkavec biely (Galium album) 1,5%, lipkavec lesný (Galium sylvaticum) 0,3%, kuklík potočný (Geum rivale) 1%, kuklík mestský (Geum urbanum) 0,3%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,8%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 4,1%, kukučka lučná (Lychnis flos-cuculi) 2,2%, vrbica vrbolistá (Lythrum salicaria) 1,8%, mäta dlholistá (Mentha longifolia) 0,1%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,5%, prvosna lesní (Primula elatior) 0,1%, čiernohlávok veľkokvetý (Prunella vulgaris) 1,3%, iskerník prudký (Ranunculus acris) 0,5%, krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) 0,5%, mydlica lekárska (Saponaria officinalis) 0,7%, starček vodný (Senecio aquaticus) 0,3%, silenka červená (Silene dioica) 1,2%, rimbaba chocholíkatá (Tanacetum corymbosum) 0,2%, kozobrada lúčna (Tragopogon pratensis) 0,5%, veronikovec dlholistý pravý (Veronica longifolia) 0,3%

Ďateloviny 5,5%: hrachor čierny ( Lathyrus niger) 1,2%, hrachor lúčny (Lathyrus pratensis) 0,6%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 2,3%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,8%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,6%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2