Rakovec - Kvetnatá lúka do vlhka

Rakovec - Kvetnatá lúka do vlhka
Rakovec - Kvetnatá lúka do vlhka
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 52 rastlinných druhov. Zmes je vhodná do vlhších a zatienených miest, aké sú v okolí vodných tokov, lúk s vyššou hladinou spodnej vody alebo v podraste stromov v lesoparkoch. Zmes má pomalší počiatočný vývoj a niektoré druhy bylín, ako napríklad Primula alebo Geranium sa na stanovišti objavia až s odstupom viacerých rokov po výseve.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 70%: Agrostis capillaris 5%, Agrostis gigantea 3%, Alopecurus pratensis 6%, Cynosurus cristatus 6%, Deschampsia caespitosa 3%, Festuca pratensis 2%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca rubra trichophylla 5%, Holcus lanatus 2%, Lolium perenne 2%, Phleum pratense 1%, Poa nemoralis 10%, Poa palustris 7%, Poa pratensis 3%
Byliny 27,6%: Angelica sylvestris 0,3%, Anthriscus sylvestris 0,6%, Aquilegia vulgaris 0,2%, Astrantia major 0,5%, Betonica officinalis 1,1%, Bistorta major 0,1%, Carum carvi 1%, Centauera jacea 1,3%, Crepis biennis 0,1%, Daucus carota 1,2%, Dianthus superbus sylvestris 0,1%, Galium album 1,5%, Geranium pyrenaicum 0,2%, Geum rivale 0,1%, Geum urbanum 0,7%, Knautia arvensis 1,7%, Leucanthemum vulgare 4,5%, Lychnis flos-cuculi 2,2%, Lythrum salicaria 0,8%, Mentha longifolia 0,1%, Myosotis sylvatica 1,5%, Pimpinella major 1%, Plantago lanceolata 0,6%, Primula veris 0,2%, Prunella vulgaris 1,3%, Ranunculus acris 0,8%, Sanguisorba officinalis 0,7%, Saponaria officinalis 0,2%, Senecio aquaticus 0,3%, Silene dioica 0,4%, Tragopogon pratensis 1%, Veronica longifolia 1,3%
Ďatelinoviny 2,4%: Lathyrus niger 0,7%, Lathyrus pratensis 0,2%, Lotus corniculatus 1%, Trifolium incarnatum 0,4%, Trifolium pratense 0,1%


Doporučený výsevok: 4–6 g/m2