Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha
Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach. Zmes je vhodná pre použitie na strešných záhradách a do voľnej krajiny. Od roku 2015 je táto zmes chránená PATENTOM. Zloženie tejto zmesi je výsledkom dlhoročného výzkumu vlastností rastlinných druhov s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 80%: Agrostis capillaris 1%, Anthoxanthum odoratum 5%, Bromus erectus 2%, Festuca rubra commutata 5%, Festuca rubra rubra 30%, Festuca rubra trichophylla 10%, Festuca rupicola 5%, Festuca valesiaca 3%, Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%, Phleum phleoides 3%, Poa compressa 8%, Poa pratensis 5%
Byliny 15%: Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%, Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%, Pyrethrum corymbosum 0,6%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8 %, Sanguisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%,
Stachys recta 1%
Ďatelinoviny 5%: Anthyllis vulneraria 1,5%, Lotus corniculatus 1%, Medicago lupulina 0,5%, Onobrychis viciifolia 0,8%, Securigera varia 0,2%, Trifolium campestre 0,8%, Trifolium repens 0,2%
Doporučený výsevok: 4–6 g/m2