PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha

PANONIE – Druhovo pestrá zmes do sucha
Obsahuje 33 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach. Zmes je vhodná pre použitie na strešných záhradách a do voľnej krajiny. Od roku 2015 je táto zmes chránená PATENTOM. Zloženie tejto zmesi je výsledkom dlhoročného výzkumu vlastností rastlinných druhov s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 80%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Teetop´) 1%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 3%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 6%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Petruna´) 15%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Laroma´) 10%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava žliabkatá (Festuca rupicola) 8%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, ometlina ihlanovitá (Koeleria pyramidata) 1%, timotejka tuhá (Phleum phleoides) 1%, lipnica stlačená (Poa compressa) 5%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Slezanka´) 10%

Byliny 15%: repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 1,6%, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,7%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 1,9%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,2%, čakanka obyčajná (Cichorium intybus) 1,3%, klinček kartuziánsky pravý (Dianthus carthusianorum) 0,8%, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 1,9%, púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,3%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,6%,skorocel prostredný (Plantago media) 0,2%, nátržník strieborný (Potentilla argentea) 1,1%, nátržník rovný (Potentilla recta) 0,3%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,6%, šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 1,8%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,7%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%, rimbaba chocholíkatá (Tanacetum corymbosum) 0,1%

Ďatelinoviny 5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´)1,5 %, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,5%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,6%, ranostaj pestrý (Securigera varia ´Eroza´) 0,2%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 0,2%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2