Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha

Panonie – Druhovo pestrá zmes do sucha
Obsahuje 40 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach. Zmes je vhodná pre použitie na strešných záhradách a do voľnej krajiny. Od roku 2015 je táto zmes chránená PATENTOM. Zloženie tejto zmesi je výsledkom dlhoročného výzkumu vlastností rastlinných druhov s cieľom podporiť druhovú diverzitu v extrémne suchých oblastiach.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 80%: Agrostis capillaris 'Polana' 1%, Anthoxanthum odoratum 3%, Bromus erectus 6%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 15%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%, Festuca rubra commutata 'Zulu' 5%, Festuca rupicola 8%, Festuca trachyphylla 'Dorotka' 15%, Koeleria macrantha 1,5%, Koeleria pyramidata 1,5%, Phleum phleoides 1%, Poa compressa 3%, Poa pratensis 'Balin' 10%

Byliny 15%: Agrimonia eupatoria 0,5%, Achillea millefolium 0,6%, Anthemis tinctoria 1%, Centaurea jacea 0,5%, Centaurea scabiosa 0,5%, Cichorium intybus 0,2%, Dianthus armeria 1%, Dianthus carthusianorum 1%, Hypericum perforatum 1,2%, Leontodon hispidus 0,8%, Plantago lanceolata 0,2%, Plantago media 0,4%, Potentilla argentea 0,6%, Potentilla recta 0,8%, Salvia pratensis 1,5%, Salvia verticillata 0,8%, Sanguisorba minor 0,6%, Silene vulgaris 1,2%, Stachys recta 1%, Tanacetum corymbosum 0,6%

Ďatelinoviny 5%: Anthyllis vulneraria 'Pamir' 1,5%, Lotus corniculatus 'Táborák' 1%, Medicago lupulina 'Ekola' 0,5%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 0,8%, Securigera varia 'Eroza' 0,2%, Trifolium campestre 0,8%, Trifolium repens 'Jura' 0,2%

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2