Koridor – Bylinná rekultivačná zmes

Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 23 rastlinných druhov. Zmes je určená k ozeleneniu násypov, vysýpok a menej úrodných, ľudskou činnosťou poznamenaných extenzívnych stanovíšť. Dobré výsledky preukázala zmes pri použití na eróziou ohrozených lokalitách.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 68%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 10%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 5%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 15%, mätonoh mnohokvetý jednoročný (Lolium multiflorum Lam.Var.Westerwoldicum ´Hellen´) 13%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 17%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 7%

      

Byliny 10,5%: rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,3%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 0,6%, slez lesný (Malva sylvestris) 0,4%, mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Větrovská´) 6%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata ´Libor´) 2%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,9%, vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) 0,2%

Ďatelinoviny 21,5%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 1%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 5%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 2%, Komonica biela (Melilotus albus ´Meba´) 0,3%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 2,7%, ranostaj pestrý (Securigera varia ´Eroza´) 2,5%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 5%, vika panónska (Vicia pannonica ´Dětenická Panonská´) 3%

  

Odporúčaný výsevok: 10-15 g/m2