Koridor – Bylinná rekultivačná zmes

Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 22 rastlinných druhov. Zmes je určená k ozeleneniu násypov, vysýpok a menej úrodných, ľudskou činnosťou poznamenaných extenzívnych stanovíšť. Dobré výsledky preukázala zmes pri použití na eróziou ohrozených lokalitách.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 68%: Agrostis capillaris 'Polana' 1%, Festuca rubra rubra 'Tagera' 10%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 5%, Festuca trachyphylla 'Dorotka' 15%, Lolium multiflorum 'Prokop' 13%, Lolium perenne 'Jozífek' 17%, Poa pratensis 'Balin' 7%      

Byliny 10,5%: Achillea millefolium 0,5%, Leucanthemum vulgare 0,7%, Papaver rhoeas 0,1%, Phacelia congesta 'Fiona' 6%, Plantago lanceolata 2%, Sanguisorba minor 0,9%, Tanacetum vulgare 0,3%     

Ďatelinoviny 21,5%: Anthyllis vulneraria 'Pamir' 1%, Lotus corniculatus 'Táborák' 5%, Medicago lupulina 'Ekola' 2%, Melilotus albus 'Meba' 0,3%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 2,7%, Securigera varia 'Eroza' 2,5%, Trifolium repens 'Jura' 5%, Vicia pannonica 'Dětenická Panonská' 3%        

Odporúčaný výsevok: 10-15 g/m2