Koridor – Bylinná rekultivačná zmes

Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
Koridor – Bylinná rekultivačná zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 21 rastlinných druhov. Zmes je určená k ozeleneniu násypov, vysýpok a menej úrodných, ľudskou činnosťou poznamenaných extenzívnych stanovíšť. Dobré výsledky preukázala zmes pri použití na eróziou ohrozených lokalitách.

Kompletná špecifikácia

Zloženie: Trávy 68%: Agrostis capillaris 1%, Festuca rubra rubra 10%, Festuca rubra trichophylla 5%, Festuca trachyphylla 15%, Lolium multiflorum lam. var. westerwoldicum 13%, Lolium perenne 17%, Poa pratensis 7%
Byliny 10,5%: Achillea millefolium 0,8%, Leucanthemum vulgare 0,7%, Papaver rhoeas 0,1%, Phacelia tanacefolia 6%, Plantago lanceolata 2%, Sanguisorba minor 0,9%
Ďatelinoviny 21,5%: Anthyllis vulneraria 1%, Lotus corniculatus 5%, Medicago lupulina 2%, Melilotus alba 0,3%, Onobrychis viciifolia 2,7%, Securigera varia 2,5%, Trifolium repens 5%, Vicia pannonica 3%
Doporučený výsevok: 10–15 g/m2