KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes

KRÁSKA – Kvetnatá lúčna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 59 rastlinných druhov. Mezofytná, trávinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnúci porast. Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej využitie zabezpečuje, okrem predpokladaného zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 3%, psiarka lúčna (Alopecurus pratensis ´Zuberská´) 1%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 3%, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Median´) 2%, kraslica prostredná (Briza media) 0,5%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 6,5%, reznačka laločnatá (Dactylis glomerata ´Dana´) 1%, metlica trsnatá (Deschampsia caespitosa) 3%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 12%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 16%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 8%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 10%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens ´Horal´) 3%

Byliny 25,3%: repík lekársky (Agrimonia eupatoria) 0,9%, rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,5%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 0,5%, betonika lekárska (Betonica officinalis) 0,9%, zvonček klbkatý (Campanula glomerata) 0,3%, rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,5%, nevädza poľná (Centaurea cyanus) 0,2%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,3%, nevädzník hlaváčovitý (Centaurea scabiosa) 0,2%, škarda dvojročná (Crepis biennis) 0,1%, mrkva obyčajná (Daucus carota ´Táborská žlutá´) 0,3%, klinček kartuziánsky pravý (Dianthus carthusianorum) 1,3%, klinček slzičkový (Dianthus deltoides) 0,8%, túžobník obyčajný (Filipendula vulgaris) 0,5%, lipkavec biely (Galium album) 0,6%, lipkavec pravý (Galium verum) 0,5%, ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 1,2%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,3%, púpavec jesenný (Leontodon autumnalis) 0,5%, púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) 0,4%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 4%, ľan konáristy (Linum perenne) 0,3%, kukučka lučná (Lychnis flos-cuculi) 0,4%, smolnička obyčajná (Lychnis viscaria) 0,5%, pamajorán obyčajný (Origanum vulgare) 1,1%, mak vlčí (Papaver rhoeas) 0,1%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 0,2%, skorocel prostredný (Plantago media) 0,2%, nátržník strieborný (Potentilla argentea) 0,7%, nátržník rovný (Potentilla recta) 0,6%, čiernohlávok veľkokvetý (Prunella vulgaris) 0,9%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 1,5%, šalvia praslenatá (Salvia verticillata) 0,5%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 0,5%, krvavec lekársky (Sanguisorba officinalis) 0,2%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 1,7%, kozobrada východná (Tragopogon orientalis) 0,1%

Ďatelinoviny 4,7%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 0,5%, hrachor lúčny (Lathyrus pratensis) 0,2%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 1,6%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 0,1%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,6%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,2%, vika panónska (Vicia pannonica ´Dětenická Panonská´) 0,2%, vika huňatá (Vicia villosa ´Ozimá Rea´) 0,3%

Odporúčaný výsevok: 4-5 g/m2