Sahara – Rekultivačná zmes do sucha

Sahara – Rekultivačná zmes do sucha
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 23 rastlinných druhov. Zmes je zostavená na základe výzkumu ozelenenia sterilných a poškodených pôd aridných oblastí a je určená do extrémne suchých podmienok. Vysoký podiel ďatelinovín zvýši kvalitu pôd chudobných na živiny. Po dlhoročnom výskume bol v roku 2015 zloženiu tejto zmesi udelený PATENT a na Agrosalóne Země Živitelka získala zmes v tom istom roku ocenenie Zlatý klas.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 80%:

psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 1%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 18%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 10%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 5%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 5%, mätonoh mnohokvetý jednoročný (Lolium multiflorum Lam.var.Westerwoldicum ´Hellen´) 15%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 13%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 10%

Byliny 5%:

rebríček obyčajný (Achillea millefolium) 0,8%, rumanovec farbiarsky (Anthemis tinctoria) 0,6%, čakanka obyčajná (Cichorium intybus) 0,6%, hadinec obyčajný (Echium vulgare) 0,4%, skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata) 1,8%, vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) 0,6%, divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum) 0,1%, divozel veľkokvetý (Verbascum densiflorum ´Zlata´) 0,1%

Ďatelinoviny 15%:

ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 4%, lucerna ďatelinová (Medicago lupulina ´Ekola´) 3%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 2%, ranostaj pestrý (Securigera varia ´Eroza´) 3%, ďatelina plazivá (Trifolium repens ´Jura´) 3%


Odporúčaný výsevok: 10-15 g/m2