Kráska – Kvetná lúčna zmes

Kráska – Kvetná lúčna zmes
VýrobcaAgrostis Trávníky
Obsahuje 46 rastlinných druhov. Mezofytní, travinnobylinná zmes, vytvára bohatý, pestro kvitnúce porast. Svojim zložením asociuje podhorskú lúku. Jej viužitie zabezpečuje, okrem predpokladanej zvýšenie biodiverzity, tiež dostatok krmoviny pre kŕmenie hospodárskych zvierat.

Kompletná špecifikácia

Zloženie:

Trávy 70%: Agrostis capillaris 'Polana' 5% , Alopecurus pratensis 'Zuberská' 2%, Anthoxanthum odoratum 4%, Arrhenatherum elatius 'Rožnovský' 2%, Briza media 3%, Dactylis glomerata 'Otello' 3%, Festuca pratensis 'Otava' 12%, Festuca rubra rubra 'Levočská' 16%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%, Poa pratensis 'Balin' 10%, Trisetum flavescens 'Horal' 3%

Byliny 25,3%:  Agrostis capillaris 'Polana' 5% , Alopecurus pratensis 'Zuberská' 2%, Anthoxanthum odoratum 4%, Arrhenatherum elatius 'Rožnovský' 2%, Briza media 3%, Dactylis glomerata 'Otello' 3%, Festuca pratensis 'Otava' 12%, Festuca rubra rubra 'Levočská' 16%, Festuca rubra trichophylla 'Viktorka' 10%, Poa pratensis 'Balin' 10%, Trisetum flavescens 'Horal' 3%

Ďatelinoviny 4,7%: Anthyllis vulneraria 'Pamir' 0,5%, Lotus corniculatus 'Leo' 1,8%, Onobrychis viciifolia 'Višňovský' 1,6%, Trifolium pratense 'Start' 0,3%, Vicia cracca 0,5%

Doporučený výsevok: 4–5 g/m2